Võistlusjuhend

Võivad osaleda kõik koerad, kes ei ole varem osalenud kuulekuskoolituse võistlustel või eksamil. Võib kõikide harjutuste sooritamise ajal koeral olla jalutusrihm. Võistlus algab ja lõpeb võistleja raporteerimisega kohtunikule: "Võistleja NIMI + PEREKONNANIMI koos koeraga KOERA NIMI koerte võistluseks valmis / lõpetas võistluse". Iga harjutus algab algasendiga, s.o. koer istub koerajuhi vasaku jala kõrval. Võistluste ajal on lubatud koera ergutamine maiuse või mänguasjaga. Võib motivatsiooni ese/ maius olla kasutusel kogu harjutuse vältel. Juhendis toodud käsklused ei ole kohustuslikud, võib kasutada ka teisi käsklusi.

 

1. Liikumine rihmaga - 20 punkti

Käsklus: "KÕRVAL"

Algasend, koerajuht annab käskluse "KÕRVAL" ja liigub koos koeraga 5-7 sammu otsesuunas, teeb pöörde paremale, liigub 5-7 sammu, teeb pöörde vasakule, liigub 5-7 sammu ja peatub. Koer asub koerajuhi vasakul küljel nii, et koera abaluu ja peremehe põlv on kohakuti ja rihm ei ole pinges ning on koerajuhi vasakus käes. Käsklust "KÕRVAL" on lubatud anda liikumise alguses, pöördel ja peatumisel.

Skeem 1. astmes:

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse puhul
-1 punkt kui koer jääb maha või läheb ette üle 1 meetri
-1 punkt kui koer eemaldub pöördel üle 1 meetri
-2 punkti füüsiline mõjutus koerajuhi poolt
-20 punkti kui rihm on kogu aeg pingul

2. Istuma jäämine - 10 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "ISTU"

Koer liigub koos koerajuhiga vähemalt 5 sammu, koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "ISTU", astub korraks koera ette ja seejärel koera kõrvale tagasi.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse korral
-2 punkti füüsilise mõjutuse korral
-10 punkti kui koer ei istu

3. Lamama jäämine - 15 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "LAMA"

Koer liigub koos koerajuhiga vähemalt 5 sammu, koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "LAMA", astub korraks koera ette ja seejärel koera kõrvale tagasi.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse korral
-2 punkti füüsilise mõjutuse korral
-10 punkti kui koer ei lama

4. Juurdetulek - 20 punkti

Käsklused "JALUTA", "SIIA", "KÕRVAL"

Koerajuht võib panna koera istuma, lamama või anda koerale käskluse "JALUTA". Olles koerast umbes 5 meetri kaugusel, kutsub ta koera käsklusega "SIIA". Koer istub koerajuhi ette ja käsklusega " kõrval" tuleb ta vasaku jala juurde istuma. Koera võib premeerida pärast "SIIA" käsklust ja harjutuse lõpus. Harjutuse võib sooritada pika rihma otsas või abilist kasutades. "Siia" käskluse ees võib kasutada koera nime.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse kõrval
-2 punkti kui koer ei istu ette
-2 punkti kui koer ei tule kõrvale
-20 punkti kui koer ei tule juurde

5. Peatamine - 10 punkti

Käsklus: "SEISA"

Koer pannakse seisma küljega kohtuniku poole. Koer peab jääma vähemalt 5 sekundiks rahulikult seisma. Vajadusel võib koera käega toetada.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga tõrkumise puhul
-10 punkti kui koer ei lase ennast üldse seisma panna

6. Ligipääsetavus - 10 punkti

Koer istub või seisab koerajuhi kõrval. Kohtunik läheneb koerale, sh. võib ka koera silitada. Kohtunik peab käituma koera suhtes rahulikult. Koer ei tohi ilmutada agressiivsust ega ka närvilisust.

Hinne alaneb:

-1 punkt kui koer kardab
-2 punkti kui koer uriseb
-10 punkti kui koer ründab

7. Mäng - 5 punkti

Koerajuht mängib koos koeraga. Koer peab mängus aktiivselt osalema. Arvestades koera tõugu, hinnatakse koera ja koerajuhi omavahelist kontakti (koera soovi koos koerajuhiga tegutseda).

Hinne alaneb:

-2 punkti vähese mängulusti puhul
-5 punkti kui koer ei huvitu mängust

8. Üldmulje - 10 punkti

Üldmulje all hinnatakse koerajuhi koostööd ehk kontakti koeraga, koera töötahet ja rõõmsameelsust.

HINDED
100-90 punkti / Väga hea
89-70 punkti / Hea
69-60 punkti / Rahuldav