I ASTЕ

 

Võistlusjuhend

Võivad osaleda kõik koerad kuni 12 kuud, kes ei ole varem osalenud ametlikud kuulekuskoolituse võistlustel või eksamil. Võib kõikide harjutuste sooritamise ajal koeral olla jalutusrihm. Võistlus algab ja lõpeb võistleja raporteerimisega kohtunikule: "Võistleja NIMI + PEREKONNANIMI koos koeraga KOERA NIMI koerte võistluseks valmis / lõpetas võistluse". Iga harjutus algab algasendiga, s.o. koer istub koerajuhi vasaku jala kõrval. Võistluste ajal on lubatud koera ergutamine maiuse või mänguasjaga. Võib motivatsiooni ese/ maius olla kasutusel kogu harjutuse vältel. Juhendis toodud käsklused ei ole kohustuslikud, võib kasutada ka teisi käsklusi.

 

1. Liikumine rihmaga - 20 punkti

Käsklus: "KÕRVAL"

Algasend, koerajuht annab käskluse "KÕRVAL" ja liigub koos koeraga 5-7 sammu otsesuunas, teeb pöörde paremale, liigub 5-7 sammu, teeb pöörde vasakule, liigub 5-7 sammu ja peatub. Koer asub koerajuhi vasakul küljel nii, et koera abaluu ja peremehe põlv on kohakuti ja rihm ei ole pinges ning on koerajuhi vasakus käes. Käsklust "KÕRVAL" on lubatud anda liikumise alguses, pöördel ja peatumisel.

Skeem 1. astmes:

Hinne alaneb:[

-1 punkt iga lisakäskluse puhul
-1 punkt kui koer jääb maha või läheb ette üle 1 meetri
-1 punkt kui koer eemaldub pöördel üle 1 meetri
-2 punkti füüsiline mõjutus koerajuhi poolt
-20 punkti kui rihm on kogu aeg pingul

 

2. Istuma jäämine - 10 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "ISTU"

Koer liigub koos koerajuhiga vähemalt 5 sammu, koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "ISTU", astub korraks koera ette ja seejärel koera kõrvale tagasi.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse korral
-2 punkti füüsilise mõjutuse korral
-10 punkti kui koer ei istu

 

3. Lamama jäämine - 15 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "LAMA"

Koer liigub koos koerajuhiga vähemalt 5 sammu, koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "LAMA", astub korraks koera ette ja seejärel koera kõrvale tagasi.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse korral
-2 punkti füüsilise mõjutuse korral
-10 punkti kui koer ei lama

 

4. Juurdetulek - 20 punkti

Käsklused "JALUTA", "SIIA", "KÕRVAL"

Koerajuht võib panna koera istuma, lamama või anda koerale käskluse "JALUTA". Olles koerast umbes 5 meetri kaugusel, kutsub ta koera käsklusega "SIIA". Koer istub koerajuhi ette ja käsklusega " kõrval" tuleb ta vasaku jala juurde istuma. Koera võib premeerida pärast "SIIA" käsklust ja harjutuse lõpus. Harjutuse võib sooritada pika rihma otsas või abilist kasutades. "Siia" käskluse ees võib kasutada koera nime.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse kõrval
-2 punkti kui koer ei istu ette
-2 punkti kui koer ei tule kõrvale
-20 punkti kui koer ei tule juurde

 

5. Peatamine - 10 punkti

Käsklus: "SEISA"

Koer pannakse seisma küljega kohtuniku poole. Koer peab jääma vähemalt 5 sekundiks rahulikult seisma. Vajadusel võib koera käega toetada.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga tõrkumise puhul
-10 punkti kui koer ei lase ennast üldse seisma panna

 

6. Ligipääsetavus - 10 punkti

Koer istub või seisab koerajuhi kõrval. Kohtunik läheneb koerale, sh. võib ka koera silitada. Kohtunik peab käituma koera suhtes rahulikult. Koer ei tohi ilmutada agressiivsust ega ka närvilisust.

Hinne alaneb:

-1 punkt kui koer kardab
-2 punkti kui koer uriseb
-10 punkti kui koer ründab

 

7. Mäng - 5 punkti

Koerajuht mängib koos koeraga. Koer peab mängus aktiivselt osalema. Arvestades koera tõugu, hinnatakse koera ja koerajuhi omavahelist kontakti (koera soovi koos koerajuhiga tegutseda).

Hinne alaneb:

-2 punkti vähese mängulusti puhul
-5 punkti kui koer ei huvitu mängust

 

8. Üldmulje - 10 punkti

Üldmulje all hinnatakse koerajuhi koostööd ehk kontakti koeraga, koera töötahet ja rõõmsameelsust.

 

HINDED:

100-90 punkti / Surepärane
89-70 punkti / Väha hea
69-60 punkti / Hea

II ASTЕ

 

Võistlusjuhend

Võivad osaleda kõik koerad, kes ei ole varem osalenud ametlikud võistlustel või eksamil. Võistlusel võib kõikide harjutuste sooritamise ajal koeral olla jalutusrihm. Võistlus algab ja lõpeb võistleja raporteerimisega kohtunikule: "Võistleja NIMI + PEREKONNANIMI koos koeraga KOERA NIMI algajate kuulekusvõistluseks valmis / lõpetas võistluse". Iga harjutus algab ja lõpeb algasendiga, s.o. koer istub koerajuhi vasaku jala kõrval. Võistluse ajal on lubatud kasutada maiust või mänguasja. Juhendis toodud käsklused ei ole kohustuslikud, võib kasutada ka teisi käsklusi.

 

1.Hammaste näitamine - 10 punkti

Koer istub koerajuhi vasaku jala juures ja kohtuniku märguande peale demonstreerib koerajuht nii koera hambaid kui ka hambumust. Kohtunik peab käituma koera suhtes rahulikult.

2. Liikumine rihmaga - 20 punkti

Käsklus: "KÕRVAL"

Liikumine skeemi järgi: sirge pikkus 10-15 sammu, jooks 5 sammu. Koer liigub koerajuhi vasakul küljel nii, et koera abaluu ja koerajuhi põlv on kohakuti ning rihm ei ole pinges. Käsklus "KÕRVAL" on lubatud anda liikumise alguses, liikumiskiiruse muutumisel, pööretel liikumise ajal. Koera võib maiusega premeerida kuni viis korda. Motivatsioonieset võib hoida nähtaval, kuid mitte nina ees. Kui koerajuht peatub, peab koer istuma käskluseta. Liikumiskiiruseks on normaalse kiirusega käimine ja jooksmine . Pöörded on 90 ja 180 kraadi.

Skeem 2. astmes:

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse puhul
-1 punkt kui koer jääb maha või läheb ette üle 1 meetri
-1 punkt kui koer eemaldub pöördel üle 1 meetri
-2 punkti füüsiline mõjutus koerajuhi poolt
-20 punkti kui rihm on kogu aeg pingul

 

3. Istuma jäämine - 10 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "ISTU"

Koer liigub koerajuhi kõrval vähemalt 5 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse "ISTU", liigub vähemalt 5 sammu edasi, pöördub ümber ja läheb koera kõrvale. Koera võib premeerida pärast "ISTU" käsklust ja harjutuse lõpus.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse korral
-2 punkti füüsilise mõjutuse korral
-10 punkti kui koer ei istu

 

4. Lamama jäämine - 15 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "LAMA"

Koer liigub koerajuhi kõrval vähemalt 5 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse "LAMA", liigub vähemalt 5 sammu edasi, siis pöördub ümber ja läheb koera kõrvale ning annab käskluse "KÕRVAL". Koera võib premeerida pärast "LAMA" käsklust ja harjutuse lõpus. Koer ei tohi tõusta enne käsklust.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse korral
-2 punkti füüsilise mõjutuse korral
-10 punkti kui koer ei lama

 

5. Juurdetulek - 15 punkti

Käsklused "JALUTA", "SIIA", "KÕRVAL"

Koerajuht võib panna koera istuma, lamama või anda koerale käskluse "JALUTA". Olles koerast umbes 5 meetri kaugusel, kutsub koerajuht koera käsklusega "SIIA" enda juurde. Koer peab istuma koerajuhi ette ja käskluse "KÕRVAL" peale minema koerajuhi vasaku jala juurde istuma. Koera võib premeerida pärast "SIIA" käsklust ja harjutuse lõpus. Enne "SIIA" käsklust on lubatud kasutada koera nime.

Hinne alaneb:

-1 punkt iga lisakäskluse kõrval
-2 punkti kui koer ei istu ette
-2 punkti kui koer ei tule kõrvale
-20 punkti kui koer ei tule juurde

 

6. Kohale saatmine - 10 punkti

Käsklus: "KOHT"

Koerajuht annab koerale käskluse "ISTU" või "LAMA", liigub vähemalt 10 sammu edasi, paneb eseme maha, siis pöördub ümber ja läheb koera kõrvale. Esemele võib jätta maiuse või mänguasja. Kui koer ei püsi, võib kasutada abilist. Käskluse "KOHT" peale läheb koer eseme juurde. Koos suulise käsklusega on lubatud osutada käeviipega koha suunas. Kui koer on jõudnud esemeni, läheb koerajuht koera kõrvale ning võib premeerida koera. Koer ei pea eseme juurde lamama.

 

7. Lamamine 30 sekundit - 10 punkti

Käsklus: "LAMA"

Koerajuht paneb koera lamama (võib jätta eseme koera juurde). Eemaldub 5 sammu ja jääb seisma näoga koera poole. Aega arvestatakse hetkest, mil koerajuht on jäänud seisma. Kohtuniku märguande peale võib koerajuht minna koera juurde. Koera püsivust hinnatakse hetkest, kui ta on pandud lamama. Koera võib premeerida pärast "LAMA" käsklust ja harjutuse lõpus.

 

8. Üldmulje - 10 punkti

Üldmulje all hinnatakse koerajuhi koostööd ehk kontakti koeraga, koera töötahet ja rõõmsameelsust.

 

HINDED:

100-90 punkti / Surepärane
89-70 punkti / Väha hea
69-60 punkti / Hea