RALLIKUULEKUSE EKSAM Tartu Trennid
Kohtunik: Anu Oks
Peakorraldaja : Jana Petrov
Toimumiskoht: Tartu, Ilmatsalu
Registreerimine avatakse:
Tartu rallitajatele alates 12.05.2022 ja teistele alates .19.05.2022
Registreerimise lõpp 06.juunil või kohtade täitumisel (30 x 2 starti ehk 30 osalejat. RK eeskiri p 4.2).
Registreerimine : (vt. Registreerumisvorm)
https://docs.google.com/.../1GAxvxOPPIgvjbZGa.../edit
Peale regisrteerimisvormi täitmist saadetakse kinnituskiri ja MAKSMINE OSALEMISE EEST toimub peale kinnituskirja saamist. MAKSETÄHTAEG 1 PÄEV.
Info: Jana Petrov, Viktoria Kolotsei (tartutrennid@gmail.com)
Võistlusklassid:
RK-1, RK-2, RK-3, RK-4, RK-V (veteranide klass)
Osalustasu:
kaks rada : 30 eurot
Maksmine:
MTÜ Tartu Trennid
Arveldusarve: EE511010220274421227
Selgetus: koera nimi, klass
Hindamine alustatakse kõrgematest klassidest. Täpsem ajakava selgub peale registreerimise lõppu.
NB! Jälgime EV valitsuse kehtestatud piiranguid ja käitume vastavalt etteantud juhistele.
Koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud.
Korraldajal on õigus piirata osalevate võistluspaaride arvu.
Mitteosalemise korral osalustasu mitte tagastatakse.
ЭКЗАМЕН ПО RALLIKUULEKUS Tartu Trennid
Судья: Anu Oks
Главный организатор: Jana Petrov
Место проведения : Tartu, Ilmatsalu
Регистрация открывается:
Для участников из Тарту с 12.05.2022
для всех участников с 16.2022
Окончание регистрации 8 июня или при заполнении всех мест ( 30 x 2 старта или 30 участников. RК eeskiri пункт 4.2).
Регистрация: (см. регистрационную форму)
https://docs.google.com/.../1GAxvxOPPIgvjbZGa.../edit
После заполнения регистрационной формы участнику будет отправлено письмо-подтверждение и ОПЛАТА УЧАСТИЯ будет произведена по факту получения письма-подтверждения. СРОК ОПЛАТЫ 1 ДЕНЬ.
Информация: Jana Petrov, Viktoria Kolotsei (tartutrennid@gmail.com)
Классы соревнований:
RК-1, RК-2, RК-3, RК-4, RК-V (класс ветеранов)
С правилами участия в митинге можно ознакомиться здесь: http://kennelliit.ee/.../upl.../2018/12/Eesti-ralli-2018.pdf
Плата за участие:
Две трассы: 30 евро
Оплата:
MTÜ Tartu Trennid;
Расчетный счет EE511010220274421227
Описание платежа: имя собаки, класс
Более подробное расписание будет объявлено после завершения регистрации.
Обратите внимание!
Мы соблюдаем ограничения, установленные Правительством Эстонской Республики, и действуем в соответствии с данными инструкциями.
Все собаки, участвующие в экзамене должны быть привиты по ветеринарным нормам ЭР.
У организаторов есть право ограничить количество участников.
В случае неучастия взнос за регистрацию не возвращается.