Korraldaja : Tartu Trennid
Toimumiskoht: Tartu, Vorbuse
Registreerimine avatakse: 18.08.22
Registreerimise lõpp: 05.09.22
Täpsem ajakava selgub peale registreerimise lõppu.
LÕBUSAD STARDID reeglid:
Lustlik võistlus koertele ja koerte omanikele.
Reeglid:
Võivad osaleda kõik koerad ja iga vanuses.
Raja läbimise reeglid:
Iga koer koos oma omanikuga läbivad 2 rada. Iga rada koosneb siltidest, kus on kirjas ülesande sisu, kas koera või omaniku jaoks
Kui koer ei soorita oma ülesannet, siis omanik teeb enda ülesande. Mõlemad ülesanded on kirjas siltide peal.
Enne võistluse alustamist, omanik (koerajuht) tuleb ilma koerata koos kohtunikuga rajale, et tuttvub rajaga, Koerajuht võib küsida täiendavad küsimusi. Raja õppimisele läheb umbes 10 minutit , peale rajaga tutvumist, vabastavad kõik võistluse platsi ja valmistuvad koeraga võistluseks.
Rajale tulevad osalejad ühe kaupa.Koerajuht koos koeraga täidavad omad ülesanded järjestikku (start, 1-10 ülesannet, finisch)
1. Koerajuht koos koeraga tuleb starti ja ootab kohtuniku poolt luba, et alustada võistlust.
2. Ülesanded täidetakse kõik järjest.
3. Peale viimast ülesannet on kindlasti vaja läbida silt “Finisch”
4. Rajal lubatakse aktiivne suhtlemine koeraga, aidata koerale häälega, kehakeelega, anda koerale maiust, kiita või primeerida koera mänguga.
5. Keelatud on karistada koera , sikutada rihmast.
Hindamine:
1. Iga hästi tehtud ülesanne koeraga annab 10 punkti. Iga hästi tehtud ülesanne koerajuhiga annab 8 punktiˇ.
2. Punktid võetakse maha:
-10 punkti- kui ülesanne ei ole sooritatud koera ega koerajuhiga.
-1,2,3 punkti, kui ülesandes on tehtud väiksed vead.
Lisapunkte võidakse lisada:
+5- üldmulje eest, hea kontakti eest koera ja koerajuhi vahel
+5 - aktiivsuse eest
3. Raja läbimise aja määrab kohtunik.
Nõuanded Tartu Trennidelt:
1. Ärge kiirustage, me ootame kõik ära.
2. Ärge unustage ületada silt “finich” ilusti, et kohtunik saaks sulgeda stopperi.
3. Aktiivselt kasutage oma häält, miimikat, maiust ja mänguasju.
4. Rajaga tutvumisel ärge häbenege esitada erinevaid küsimusi kohtunikule seoses ülesannetega.
---------------------------------------
Увлекательное соревнование для владельцев и их собак.
Правила:
Участвуют собаки всех пород ( и беспородные) и всех возрастов.
Порядок прохождения трасс:
Каждая собака проходит две разные трассы с проводником
На каждой трассе в порядке нумерации расположены различные упражнения для собаки и задания для проводника.
Если собака не выполняет свое упражнение, то проводник выполняет свое задание. И упражнение для собаки и задание для проводника будут показаны на табличке рядом с каждым упражнением.
Перед прохождением трассы все проводники без собаки вместе с судьей выходят на площадку и изучают упражнения и задания. У проводников есть возможность задавать вопросы судье. На изучение трассы дается 10 минут времени. После истечения времени – все покидают площадку.
Далее на площадку выходит только один проводник со своей собакой, по очереди , заявленной в расписании.
Проводник с собакой на поводке по порядку ( старт, 1-10 упражнение, финиш) проходят трассу, выполняя упражнения, следующим образом.
1. Подходит к табличке «СТАРТ» и по разрешению судьи начинает движение с собакой.
2. Выполняет каждое упражнение или задание по очереди нумерации.
3. После последнего (10-го упражнения) продолжает движение до таблички «ФИНИШ» и пересекает ее.
4. Разрешено на трассе: активное общение с собакой, помощь собаке жестами и голосом, поощрение лакомством или игрушкой, похвала .
5. Запрещено - наказание собаки и механическое воздействие на собаку во время выполнения упражнения (например: нажимать на круп собаки при команде «сидеть» или тянуть собаку на поводке)
Судейство:
1. Каждое, идеально выполненное упражнение дает собаке 10 баллов. Каждое идеально выполненное задание дает проводнику 8 баллов.
2. Баллы снимаются:
- 10 баллов – за невыполненные, как упражнение собакой, так и задание проводником.
- 1,2,3 балла за ошибки при выполнении упражнения или задания ( зависит от степени ошибки)
Баллы могут быть добавлены:
+ 5 – за общее впечатление и хороший контакт собаки и проводника
+ 5 – за активное желание собаки выполнять упражнения
3. Время пребывания пары на трассе засекается судьей. Отсчет времени начинается при пересечении таблички «СТАРТ» и заканчивается при пересечении таблички «ФИНИШ»
Советы от Tartu Trennid:
1. Не торопитесь на трассах! Всех подождем)
2. Не забывайте красиво пересечь табличку «ФИНИШ», чтобы судья смог остановить секундомер.
3. Активно используйте свой голос, жесты, лакомства и игрушки.
4. При изучении трассы не стесняйтесь задавать любые вопросы по упражнениям судье.