1. Viktoria Kolotsei

2. Jana Petrov

3.  Natalja Volkova

4. Natalia Sameln